Skip to content

Et brukervennlig digitalt verktøy av Haugaland Vekst.
En kilde til riktig og nødvendig materiell som opplyser om historikk, mulige løsninger og konsekvenser.

Siste artikler

Kompetansebehovet i havvind: Gigawatt krever megaløft

Utsatt frist for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Haugalandets høringsinnspill: Kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord

Hva er en infobank?

Her har vi samlet nødvendig materiell og informasjon for å gi oversikt og belyser aktuelle saker i tiden som kommer. Vi tar for oss brede makroaspekt og mer spissede mikrofaktorer, hele tiden med mål om å dele relevant informasjon.

Dette er et levende dokument. Oppdateringer kan og vil forekomme.