Skip to content

Et brukervennlig digitalt verktøy. En kilde til riktig og nødvendig materiell som opplyser om historikk, mulige løsninger og konsekvenser.

Sidelenker

Havvind

Hva er en infobank?

Her har vi samlet nødvendig materiell og informasjon for å gi oversikt over den nåværende situasjonen ved HAU, og belyser hvilke valg som bør tas i tiden som kommer. Vi tar for oss brede makroaspekt og mer spissede mikrofaktorer, hele tiden med mål om å dele relevant informasjon.

Dette er et levende dokument. Oppdateringer kan og vil forekomme.