Skip to content

Kompetansebehovet i havvind: Gigawatt krever megaløft

På oppdrag for Norwegian Offshore Wind og Tekna har Menon Economics gjennomført en studie tilknyttet kompetansebehovet i havvindnæringen. Foreligger det et gap mellom etterspurt kompetanse og utdanningstilbudet? Hvordan skal det potensielle gapet imøtekommes?

Rapporten “Gigawatt krever megaløft” avdekker gapene og peker på områder som må jobbes målrettet mot.

Det er forventet et økt behov for sysselsatte innen samtlige utdanningsnivåer, men det er særlig på masternivå, bachelornivå og høyere yrkesfaglig nivå at skoen trykker. I perioden fra i dag og frem
til 2035 er det en forventning om at antall sysselsatte med en mastergrad, bachelorgrad og høyere yrkesfaglig utdanning vil øke med henholdsvis 6600, 5700 og 4000 årsverk. q

Antall studieplasser innen høyere utdanning må økes betraktelig frem mot 2023 dersom aktørene i den norske havvindnæringen skal få tak i nok kompetanse til å lykkes med regjeringens strategi.

Les mer her.

 

Relaterte artikkler

Kompetansebehovet i havvind: Gigawatt krever megaløft

Utsatt frist for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Haugalandets høringsinnspill: Kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord