AF Miljøbase Vats er et moderne industriområde på ca 300 000 m2 som i dag benyttes til resirkulering av offshore konstruksjon og vedlikeholdsprosjekter. Anlegget kan i dag motta alle typer rigger og løftefartøyer.

Fjordområdets dybde og naturlige skjerming for vind gjør det veldig godt egnet til lagring av store konstruksjoner. Vats har i tillegg en stolt industrihistorie med produksjon av Troll A-plattformen og flere andre av installasjonene i Nordsjøen. I en videreutvikling av anlegget vil det bli lagt vekt på gjenbruk av eksisterende infrastruktur, miljø og verdiskaping i regionen.

AF Gruppen starter planprosessen for å kunne tilrettelegge for kostnadseffektiv produksjon av fundamenter og sammenstilling av vindturbiner i Vats. Tilrettelegging av anlegget vil innebære endringer dagens reguleringsplan.

Mer om AF Environmental Base, Vats