Skip to content

Utsira Nords kvalitative tildelingskriterier på høring

Olje- og energiminister Terje Aasland la frem rammene for Norges første havvindutbygging for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, tirsdag 6. desember. Nå skal havvindbransjen og interessenter få si sitt i en høring, med frist 6. januar.

Regjeringen la fram en omfattende pakke med flere avklaringer for hvordan de ser for seg å løse de to første havvind-utbyggingene i Norge. For Utsira Nord ber olje- og energidepartementet ber om tilbakemeldinger på forslag til kvalitative kriterier og støtteordning. Etter planen skal Utsira Nord lyses ut i mars 2023.

Det er 13 konsortier som har meldt sin interesse for å bygge ut havvind på Utsira Nord. I dette bildet finnes det en mengde leverandører som posisjonerer seg for å ta del i havvindutbyggingen. 

De kvalitative kriteriene for Utsira Nord

Departementet foreslår fem hovedkriterier for tildeling på Utsira Nord:

a. Kostnadsnivå 2030
b. Bidrag til innovasjon og teknologiutvikling
c. Gjennomføringsevne
d. Bærekraft
e. Positive lokale ringvirkninger

Lokale ringvirkninger

I høringsnotatet understreker regjeringen at at det er ønskelig at det ved planleggingen av en ny utbygging skal legges til rette for positive lokale ringvirkninger. Havvindsatsingen skal bidra til industriutvikling.

Kriteriene om positive lokale ringvirkninger vil gi søkere som bidrar positivt til kompetanseøkning og utvikling i leverandørkjedene en fordel. Det er myndighetenes målsetting at utbygginger skal skape størst mulige verdier for samfunnet.

Søker må ha en plan for hvordan prosjektet bidrar til at små og mellomstore bedrifter får erfaring med havvind innenfor segmentene studier, installasjon, operasjon og vedlikehold.

Regionrådet for Haugalandet er i gang med å utforme et høringsinnspill. 

Relaterte artikkler

Haugalandets høringsinnspill: Kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord

Utsira Nords kvalitative tildelingskriterier på høring

Havvind blir Norges neste eksporteventyr