Skip to content

Havvind blir Norges neste eksporteventyr

Torsdag 1. desember lanserte næringsministeren den første eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet.

Foto: Skjermdump fra videoen Hywind Tampen, Dommersnes industriområde.

– Norge skal bli en verdensledende havvindaktør. Vi har teknologi og kompetanse fra maritim næring og olje- og gassnæringen. Samtidig har norsk næringsliv en unik evne til å omstille seg. Dersom industrien og staten satser målrettet og raskt, har norske aktører en solid mulighet til å ta markedsposisjoner på det globale havvindmarkedet, sa næringsminister Jan Christian Vestre under pressekonferansen 1. desember.

Store ambisjoner for havvindsatsingen

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsningen på havvind ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og blir den første satsingen i eksportreformen.

Satsingen «Hele Norge eksporterer» er godt nytt for den voksende andelen norske bedrifter, utviklere og leverandørindustri som opererer i det nasjonale og internasjonale havvindmarkedet, ifølge Innovasjon Norge.

Regjeringen har satt av 50 til 90 millioner kroner til satsingen innen utgangen av 2023, en sum som avhenger av bidrag fra næringslivet. Videre legger satsingen opp til tettere koordinering av virkemiddelaktørene gjennom Team Norway. En felles merkevare for norsk havvindsektor, med fokus på bærekraft og miljø er av særlig fokus.

Se forslaget til eksportsatsingen for havvind.

«Hele Norge Eksporterer»

Hele Norge Eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Satsingen ble lansert 10. mars 2022 av næringsminister Jan Christian Vestre og inneholder flere tiltak med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

Relaterte artikkler

Kompetansebehovet i havvind: Gigawatt krever megaløft

Utsatt frist for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Haugalandets høringsinnspill: Kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord